سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سوئیچ تصفیه آب صنعتی

انواع دستگاه های تصفیه آب خانگی تایوانی که از فن آوری اسمز معکوس در ساخت خود استفاده می کنند دارای سوئیچ فشار بالا و کلید کم فشار هستند. کلیدهای فشار در دستگاه های تصفیه آب خانگی آب پاکسازان ساخت تایوان مسئول خاموش شدن پمپ دستگاه تصفیه آب هنگام پر شدن مخزن ذخیره دستگاه تصفیه آب هستند. این کلید بصورت اتوماتیک کار می کند و وقتی فشار آب داخل دستگاه زیاد و مخزن پر است ، برق قطع می شود تا فشاری به پمپ و ترانس وارد نشود.
از کلید فشار قوی (فشار بالا) در دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس استفاده می شود و وظیفه آن قطع برق دستگاه هنگام پر شدن مخزن دستگاه تصفیه آب است. کلید فشار قوی با برق 24 ولت در دستگاه تصفیه آب خانگی کار می کند و دو سر آن مجهز به پیچ و مهره است و می توان به راحتی شلنگ تصفیه آب را به آن متصل کرد.

وظیفه اصلی کلید فشار بالا قطع برق موتور در صورت افزایش فشار برای محافظت از موتور دستگاه است. با پر شدن مخزن ، فشار آب پشت غشاها بالا رفته و پمپ برای خاموش شدن لازم است. ویژگی سوئیچ آب پاکسازان های فشار این است که می توانید فشار را تنظیم کنید. یک پیچ کوچک در دستگاه وجود دارد که با تغییر فشار قابل تنظیم است.?

 پرشر سوئیچ تصفیه آب صنعتی دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس دارای یک مدار الکتریکی است که پمپ دستگاه تصفیه آب را کنترل می کند. مدار الکتریکی و موتور پمپ فقط در دستگاه های تصفیه آب با اسمز معکوس آب پاکسازان موجود است و در دستگاه های تصفیه آب تصفیه وجود ندارد. کلیدهای فشار قوی یا کلیدهای فشار بالا به صورت سری با پمپ قرار می گیرند و به عنوان کلید مدار خاموش و روشن عمل می کنند.

?
کلید تصفیه آب فشار بالا را تعویض کنید
برای تعویض کلید فشار بالا ، کافی است سیم ها را از سوئیچ جدا کرده و به سوئیچ جدید متصل کنید.

انواع دستگاه های تصفیه آب خانگی تایوانی که از فن آوری اسمز معکوس در ساخت خود استفاده می کنند دارای سوئیچ فشار بالا و کلید کم فشار هستند. کلیدهای فشار در دستگاه های تصفیه آب خانگی آب پاکسازان ساخت تایوان مسئول خاموش شدن پمپ دستگاه تصفیه آب هنگام پر شدن مخزن ذخیره دستگاه تصفیه آب هستند. این کلید بصورت اتوماتیک کار می کند و وقتی فشار آب داخل دستگاه زیاد و مخزن پر است ، برق قطع می شود تا فشاری به پمپ و ترانس وارد نشود.
از کلید فشار قوی (فشار بالا) در دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس استفاده می شود و وظیفه آن قطع برق دستگاه هنگام پر شدن مخزن دستگاه تصفیه آب است. کلید فشار قوی با برق 24 ولت در دستگاه تصفیه آب خانگی کار می کند و دو سر آن مجهز به پیچ و مهره است و می توان به راحتی شلنگ تصفیه آب را به آن متصل کرد.
سوئیچ فشار بالا دارای پیچ تنظیم حساسیت است آب پاکسازان و می تواند در فشارهای مختلف کار کند.
کلیدهای فشار و کلیدهای فشار آب
وظیفه اصلی این دو کلید قطع و اتصال جریان الکتریکی در صورت فشار زیاد یا پایین است. به طور کلی ، این دو سوئیچ از پمپ دستگاه محافظت می کنند که نسبتاً گران است و باعث می شود پمپ در دستگاه در شرایط خوبی قرار گیرد.
 فشارها (کلید خاموش کردن فشار بالا)
کلیدهای فشار در مدار با پمپ قرار می گیرند و به عنوان کلید خاموش و روشن مدار عمل می کنند. این سوئیچ وظیفه خاموش کردن پمپ دستگاه را هنگام بسته شدن دریچه تخلیه و پر شدن مخزن دستگاه بر عهده دارد. به عبارت دیگر ، وقتی فشار دستگاه افزایش می یابد ، فشار زیاد مسئول خاموش شدن پمپ است.

 


آب شیرین کن
فیلتر شیراز را برای دستگاه تصفیه آب تعویض کنید
صنعتی
درخواست خدمات تصفیه آب در شیراز
ارسال رایگان فیلتر تصفیه آب در شیراز
راهنما و دستورالعمل های کامل برای نصب دستگاه تصفیه آب خانگی

 

در چنین مواردی ، هنگامی که فشار داخل دیافراگم به دلیل فشار پمپ افزایش می یابد ، این فشار به کلید فشار بالا منتقل می شود و این کلید با جریان قطع کننده پمپ ، فشار ورودی از دستگاه را کاهش می دهد. و وقتی شیر باز می شود یا مخزن خالی است ، این فشار کاهش می یابد و در نتیجه از کلید جریان پمپ استفاده می شود و پمپ دوباره کار می کند. این امر همچنین باعث افزایش عمر پمپ و محافظت آن در برابر کار می شود.
 فشار کم (سوئیچ فشار کم)
عملکرد سوئیچ حلقه خاموش کردن پمپ در هنگام آب پاکسازان افت فشار آب یا قطع منبع تغذیه است تا از کارکردن پمپ بدون آب و آسیب رساندن به پمپ جلوگیری کند. این کلید در واقع یک کلید برقی است که فشار آب در کارکرد آن بسیار مهم است به گونه ای که افت فشار آب باعث می شود پمپ در دیافراگم دستگاه متوقف شود.
نکته مهم این است که وقتی فشار آب زیاد است به دیافراگم داخلی فشار وارد می شود و این کلید از کارکرد پمپ و بسته شدن مدار منبع تغذیه جلوگیری می کند و از وارد آمدن فشار اضافی به دستگاه جلوگیری می کند. در صورت افت فشار آب یا قطع شدن آب ، فشار از دیافراگم سوئیچ برداشته می شود و باعث می شود مدار منبع تغذیه باز شود و جریان قطع شود. در اینجا قطع و وصل مجدد جریان باعث قطع و وصل پمپ می شود.
در مدار الکتریکی این کلید به صورت سری با موتور پمپ قرار می گیرد و بلافاصله پس از قطع فشار آب سوئیچ ، پمپ خاموش می شود. این کلید عمر پمپ را افزایش می دهد.
برای خرید دستگاه های تصفیه آب پارشر و لو پارشر روی لینک زیر کلیک کنید:
خرید دستگاه های تصفیه آب فشار قوی و فشار قوی
 لیست انواع فیلترهای آب
دستگاه تصفیه آب خانگی
نمک زدایی

انواع دستگاه های تصفیه آب خانگی تایوانی که از فن آوری اسمز معکوس در ساخت خود استفاده می کنند دارای سوئیچ فشار بالا و کلید کم فشار هستند. کلیدهای فشار در دستگاه های تصفیه آب خانگی ساخت  آب پاکسازان تایوان وظیفه قطع اتصال پمپ تصفیه آب هنگام پر شدن مخزن ذخیره دستگاه تصفیه آب را بر عهده دارند. این کلید بصورت اتوماتیک کار می کند و وقتی فشار آب داخل دستگاه زیاد و مخزن پر است ، برق قطع می شود تا پمپ و اینورتر فشار نیایند.
کلید فشار (فشار بالا) برای تصفیه آب با اسمز معکوس استفاده می شود و عملکرد آن قطع برق دستگاه هنگام پر شدن مخزن تصفیه آب است. کلید فشار قوی با تصفیه آب خانگی با برق 24 ولت کار می کند و انتهای آن مجهز به پیچ و مهره است و می توان به راحتی شلنگ تصفیه آب را به آن متصل کرد.
کلید فشار بالا دارای یک پیچ تنظیم حساسیت است و می تواند تحت فشارهای مختلف کار کند.
کلیدهای فشار و کلیدهای فشار آب
عملکرد اصلی این دو کلید قطع و اتصال جریان الکتریکی در صورت فشار زیاد یا پایین است. به طور کلی ، این دو سوئیچ از پمپ دستگاه محافظت می کنند ، نسبتاً گران هستند و عملکرد پمپ را در دستگاه خوب می کنند.
 فشارها (سوئیچ بستن فشار بالا)
کلیدهای فشار در مدار با پمپ قرار می گیرند و به عنوان کلید روشن و خاموش مدار عمل می کنند. این سوئیچ وظیفه خاموش کردن پمپ دستگاه را هنگام بسته شدن دریچه تخلیه و پر شدن مخزن دستگاه بر عهده دارد. به عبارت دیگر ، هنگامی که فشار دستگاه افزایش می یابد ، فشار بالا مسئول توقف عملکرد پمپ است.
در چنین مواردی ، وقتی فشار داخل دیافراگم به دلیل فشار پمپ افزایش می یابد ، این فشار به کلید فشار بالا منتقل می شود و این کلید با جریان برش پمپ ، فشار ورودی دستگاه را کاهش می دهد. با باز شدن شیر یا تخلیه مخزن ، این فشار کاهش می یابد و در نتیجه ، سوئیچ جریان پمپ تمام می شود و پمپ دوباره کار می کند. این امر همچنین باعث افزایش عمر پمپ می شود و باعث می شود که آن کار نکند.
 فشار کم (سوئیچ فشار کم)
عملکرد سوئیچ حلقه ای این است که هنگام کاهش فشار آب یا قطع منبع تغذیه ، پمپ را خاموش کنید تا از کارکردن پمپ بدون آب و آسیب رساندن به پمپ جلوگیری کند. این کلید در واقع یک کلید است که در آن فشار آب در عملکرد آن بسیار مهم است به طوری که افت فشار آب باعث می شود پمپ از دیافراگم دستگاه خارج شود.
نکته مهم این است که وقتی فشار آب زیاد است به آب پاکسازان دیافراگم داخلی فشار وارد می شود و این کلید از کارکرد پمپ و خاموش شدن مدار منبع تغذیه جلوگیری می کند و مانع از وارد آمدن فشار اضافی به دستگاه می شود. در صورت افت فشار آب یا قطع شدن آب ، فشار از دیافراگم سوئیچ برداشته می شود و باعث باز شدن مدار و جریان برق می شود. در اینجا قطع و وصل مجدد جریان باعث قطع و وصل پمپ می شود.
در مدار الکتریکی این کلید به صورت سری با موتور پمپ قرار می گیرد و به محض قطع فشار آب روی کلید ، پمپ خاموش می شود. این کلید عمر پمپ را افزایش می دهد.
برای خرید دستگاه های تصفیه آب پارشر و لو پارشر روی پیوند زیر کلیک کنید:
دستگاه های تصفیه آب با فشار و فشار بالا را خریداری کنید
 لیست انواع فیلترهای آب
دستگاه های تصفیه آب خانگی

تعویض فیلتر تصفیه آب شیراز
صنعتی
درخواست خدمات تصفیه آب در شیراز
ارسال رایگان فیلتر تصفیه  آب پاکسازان آب در شیراز
راهنما و دستورالعمل کامل نصب دستگاه تصفیه آب خانگی

نوع سوئیچ: سوئیچ فشار بالا (فشار بالا)
     کاربرد: دستگاه های تصفیه آب خانگی
     نوع اتصالات: اتصال مهره
     ولتاژ کار: 24 ولت

 

 

?