سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کنترلر تصفیه آب صنعتی roc

 

Reverse osmosis controller کنترل کننده دستگاه اب تصفیه کن صنعتی:

?

این دستگاه برای مدیریت خودکار عملکرد سیستم تصفیه در مقیاس نسبتاً کوچک استفاده می شود. این سیستم شامل تست خودکار ، آزمایش عملیاتی ، کنترل وضعیت ، نمایشگر ، کنترل لمسی ، چراغ نشانگر و عملکردهای مشابه است.

 

?

این واحد کنترل بدون کمک نیروی انسانی مدیریت خودکار سیستم و بررسی آنلاین را فراهم می کند و قادر است با تمام تجهیزات تولید آب خالص و دستگاه های اسمز معکوس جهت آب شور و حتی آب دریا کار کند.

چراغ های نشان گر بر روی roc کنترلر ها بسته به نوع کنترلر متغییر بوده و هر کدام معنا و مفهم خود را دارند.بطور مثال:در roc2313 چراغ هایی جهت هشدار :

1. اتمام آب خام

2. اخطار کلید لوپرشر سوئیچ(اخطار فشار پایین)

3. اخطار کلید های پرشر( فشار بالا)

4. اخطار پر بودن مخزن تولید

5. اخطار پمپ طبقاتی

تعببیه شده است.

?

همچنین برای گیاهان نمک زدایی که سختی آن را از طریق تجزیه و تحلیل رسانایی الکتریکی آب و همچنین وظیفه کنترل و نمایش وضعیت عادی یا خرابی کلیه قسمتهای دستگاههای تصفیه آب صنعتی مانند پمپ ها و کلیدهای فشار نشان می دهند ، استفاده می شود. او مسئول است.

?
?در شکل زیر سنسور TDS دستکاه ROC را مشاهده می کنید: